Odbiór i wywóz
nieczystości

Nieczystości zbieramy w pojemnikach i kontenerach, których typ, rodzaj i wielkość zależą od charakteru odpadów, jego ilości, wymogów transportu i dalszego postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.

Usługi porządkowe

Realizujemy usługi z zakresu utrzymania w czystości publicznych ciągów pieszych i terenów zielonych oraz terenów prywatnych.
Odśnieżanie
oraz zimowe utrzymanie dróg i placów

W ramach usługi dbamy o przejezdność dróg. Odśnieżamy wyznaczone ciągi piesze i jezdne. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na realizację szerokiej gamy zadań.

Usługi załadunkowe

Najnowsza usługa Kom-Bis! Usługi z zakresu załadunku i rozładunku materiałów ładowarką JCB 526. Wysięg 5m, dopuszczalne obciążenie do 2t! Dodatkowe wyposażenie daje możliwość wyrównywania terenu.

Galeria