Odbiór i wywóz
nieczystości

Nieczystości zbieramy w pojemnikach i kontenerach, których typ, rodzaj i wielkość zależą od charakteru odpadów, jego ilości, wymogów transportu i dalszego postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.

Usługi porządkowe

Realizujemy usługi z zakresu utrzymania w czystości publicznych ciągów pieszych i terenów zielonych oraz terenów prywatnych.
Odśnieżanie
oraz zimowe utrzymanie dróg i placów

W ramach usługi dbamy o przejezdność dróg. Odśnieżamy wyznaczone ciągi piesze i jezdne. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na realizację szerokiej gamy zadań.

Usługi załadunkowe

Najnowsza usługa Kom-Bis! Usługi z zakresu załadunku i rozładunku materiałów ładowarką JCB 526. Wysięg 5m, dopuszczalne obciążenie do 2t! Dodatkowe wyposażenie daje możliwość wyrównywania terenu.

Ekologia

Czym zajmuje się ekologia?

kom-bis ekologiaW dzisiejszych czasach kiedy tak wiele elementów przemysłu i innych gałęzi życia wydziela do środowiska bardzo wiele związków chemicznych, które powodują bardzo wielkie szkody należy zwrócić uwagę społeczeństwa na to zagrożenie.Oczywiście większość ludzi powie, że nic nam nie zagraża bezpośrednio, i mają rację, ponieważ człowiek przywykł do życia w takich warunkach. Ale niestety zanieczyszczenie planety bardzo negatywnie wpływa na atmosferę Ziemi przez co prowadzi do znacznej degradacji niemal wszystkich jej ekosystemów. Takie szkody prędzej czy później zaczynają oddziaływać również na człowieka, przez co wszystkie te zanieczyszczenia, które produkujemy i tak nas dosięgają. W takich przypadkach duże znaczenie ma taka dziedzina nauki jak ekologia. Zajmuje się ona badaniem wpływu tych czynników na nasze środowisko i znajdywaniem sposobów na jego ochronę.Firmy oczyszczające nasze otoczenie odgrywają dużą rolę w ochronie ziemi przed najważniejszymi jej mieszkańcami. Warto zatem docenić ich działania i postarać się im nieco pomóc.